tat-ca-chung-ta-deu-la-con-bac

Tất cả chúng ta đều là con bạc?

Tất cả chúng ta đều là con bạc? Long và Short. Cuộc chiến của xu hướng, cuộc chiến của những điểm entry. Ai đúng xu hướng, ai có entry ngon hơn người đó thắng. Và nếu tham gia thị trường với vị thế một nhà kinh doanh đích thực thì không sao, nhưng nếu tham […]